How can we help?

Báo Giá Dịch Vụ IT HelpDesk

Base

Phù hợp văn phòng 1 – 20 người.

 • Hỗ trợ IT Helpdesk từ xa hoặc tận nơi.
 • Hỗ trợ hệ thống mạng basic.
 • Tư vấn và khuyến cáo công nghệ.

90k / người / tháng

Đăng ký

Standard

Phù hợp văn phòng 20 – 50 người.

 • Hỗ trợ IT Helpdesk từ xa hoặc tận nơi.
 • Hỗ trợ hệ thống mạng.
 • Báo cáo dịch vụ định kỳ.
 • Tư vấn và khuyến cáo công nghệ.

110k / người / tháng

Đăng ký

Pro

Phù hợp văn phòng trên 50 người.

 • Hỗ trợ IT Helpdesk từ xa hoặc tận nơi.
 • Hỗ trợ hệ thống mạng.
 • Kiểm tra định kỳ tận nơi.
 • Báo cáo dịch vụ định kỳ.
 • Tư vấn và khuyến cáo công nghệ.

150k / người / tháng

đăng ký

Báo Giá Dịch Vụ IT Support

Base

 

 • Dịch vụ IT Helpdesk.
 • Support hệ thống mạng chuyên sâu.
 • Support hệ thống server.
 • Kiểm tra định kỳ tận nơi.
 • Báo cáo dịch vụ định kỳ.
 • Tư vấn và khuyến cáo công nghệ.

160k / người / hệ thống / tháng

Đăng Ký

Standard

 

 • Dịch vụ IT Helpdesk.
 • Support hệ thống mạng chuyên sâu.
 • Support hệ thống server chuyên sâu.
 • Backup hệ thống.
 • Kiểm tra định kỳ tận nơi.
 • Báo cáo dịch vụ định kỳ.
 • Tư vấn và khuyến cáo công nghệ.
 • Tư vấn bảo mật hệ thống.

190k / người / hệ thống / tháng

Đăng Ký

Pro

 

 • Dịch vụ IT Helpdesk.
 • Support hệ thống mạng chuyên sâu.
 • Support hệ thống server chuyên sâu.
 • Support hệ thống firewall chuyên sâu.
 • Support policy hệ thống.
 • Backup hệ thống.
 • Tối ưu hệ thống.
 • Kiểm tra định kỳ tận nơi.
 • Báo cáo dịch vụ định kỳ.
 • Tư vấn và khuyến cáo công nghệ.
 • Tư vấn bảo mật hệ thống.

300k / người / hệ thống / tháng

Đăng Ký

Báo Giá Dịch Vụ Tích Hợp Hệ Thống

Base

 

 • Triển khai hệ thống mới.
 • Tích hợp thiết bị mạng basic.
 • Tích hợp thiết bị mạng switch.
 • Tích hợp Server.
 • Tích hợp Router.
 • Tích hợp Firewall.

Liên hệ

báo giá

Standard

 

 • Triển khai hệ thống mới.
 • Tích hợp thiết bị mạng basic.
 • Tích hợp thiết bị mạng switch.
 • Tích hợp Server.
 • Tích hợp Router.
 • Tích hợp Firewall.
 • Tối ưu hệ thống.
 • Cân bằng tải hệ thống.

Liên hệ

báo giá

Pro

 

 • Triển khai hệ thống mới.
 • Tích hợp thiết bị mạng basic.
 • Tích hợp thiết bị mạng switch.
 • Tích hợp Server.
 • Tích hợp Router.
 • Tích hợp Firewall.
 • Tối ưu hệ thống.
 • Cân bằng tải hệ thống.
 • Policy hệ thống.
 • Cấu hình bảo mật hệ thống.

Liên hệ

báo giá

Báo Giá Dịch Vụ Quản Trị Hệ Thống

Base

 

 • Dịch vụ IT Helpdesk.
 • Dịch vụ IT Support.
 • Quản trị hệ thống.

Liên hệ

báo giá

Standard

 

 • Dịch vụ IT Helpdesk.
 • Dịch vụ IT Support.
 • Vận hành hệ thống.
 • Quản trị hệ thống.
 • Tối ưu hóa hệ thống.
 • Bảo mật hệ thống.

Liên hệ

báo giá

Pro

 

 • Dịch vụ IT Helpdesk.
 • Dịch vụ IT Support.
 • Vận hành hệ thống.
 • Quản trị hệ thống.
 • Tối ưu hóa hệ thống.
 • Bảo mật hệ thống chuyên sâu.
 • Policy hệ thống.
 • Xây dựng hệ thống.
 • Mở rộng hệ thống.

Liên hệ

báo giá

Báo Giá Dịch Vụ Cyber Security

Base

 

 • Xây dựng hệ thống bảo mật.

Liên hệ

báo giá

Standard

 

 • Xây dựng hệ thống bảo mật.
 • Xây dựng hệ thống monitor.

Liên hệ

báo giá

Pro

 

 • Xây dựng hệ thống bảo mật.
 • Xây dựng hệ thống SOC.
 • Pentest kiểm định độ bảo mật website.
 • Pentest kiểm định độ bảo mật hệ thống.
 • Gia cố hệ thống.

Liên hệ

báo giá

Quy Trình Chuyên Nghiệp

Câu Hỏi Thường Gặp Từ Khách Hàng Của SSPIT

Các chuyên viên của SSPIT luôn có mặt nhanh chóng trong vòng 15-30 phút và khắc phục nhanh sự cố cho doanh nghiệp.

Support online trong vòng 5 phút kể từ khi nhận yêu cầu. Support On-Site trong vòng 15-30 phút kể từ khi nhận được thông tin.

Hiện tại SSPIT đã có hơn 300 khách hàng sử dụng dịch vụ cũng như khách hàng thân thiết.

SSPIT lấy tốc độ làm ưu điểm. Nên khi tiếp nhận yêu cầu dịch vụ. SSPIT sẽ nhanh chóng khảo sát và báo giá ký kết hợp đồng dịch vụ. Để tiếp nhận nhanh hệ thống trong vòng 1 đến 2 ngày, tránh gây gián đoạn đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.

SSPIT có các dịch vụ về vận hành hệ thống và quản trị toàn bộ hệ thống chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. Đồng thời tư vấn xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo xu hướng công nghệ mới nhất trên thế giới.

Bảo mật thông tin khách hàng là yếu tố tiên quyết và sống còn của doanh nghiệp. Nên mọi điều khoản về bảo mật thông tin khách hàng sẽ được thể hiện rõ trong hợp đồng.

Đăng Ký Ngay

 

  Đăng Ký Dịch Vụ

  Gói

  200+

  Products

  30+

  Services

  100+

  Solutions

  900+

  Customers