About Us

Tâm – Trí – Tầm
SSPIT Ra Đời Với Phương Châm Cung Cấp Nhiều Dịch Vụ, Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Chuyên Nghiệp Cao Và Tích Cực Nghiên Cứu Để Tạo Ra Những Sản Phẩm Chuyên Biệt Nhất Về Bảo Mật Hệ Thống Của Việt Nam.

Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

SSPIT Trở Thành Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, Giải Pháp Bảo Mật Công Nghệ Thông Tin Chuyên Nghiệp Cao Và Tạo Ra Những Sản Phẩm Chuyên Biệt Nhất Để Đồng Hành Cùng Tất Cả Doanh Nghiệp Ở Việt Nam.

200+

Products

30+

Services

100+

Solutions

900+

Customers

What We Do For You

Cung Cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ, Giải Pháp Bảo Mật Thông Tin Theo Cách Chuyên Nghiệp Nhất Và Hợp Nhất Xu Hướng Công Nghệ Thế Giới. Nhằm Mang Lại Ổn Định Lâu Dài Cho Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp.

Meet Our Team

cybersecurity engineer tân bình


Ceo and founder

sản phẩm dich vụ giải pháp it


it security expert

dịch vụ it sspit tân bình


social media

giai phap it sspit tan binh


Accountant

Đối Tác Global

Get a free consult!

Go to contact